TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

Tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken özel atıklardır. Ülkemizde tıbbî atıklar, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile yönetilmektedir.

Asis Elektronik olarak Tıbbi Atık Yönetim Sistemi tıbbi atıkları bertaraf etme yönetimine dayalı ve uygun olarak geliştirilmiştir. Sistem Tıbbi Atık Bertaraf işlemi için yeni kurum başvurusu başlar.

  • Birden fazla kurum ile başvuru yapılabilmesini sağlar,
  • Başvuru durumunun takip edilebilmesini (doküman durumu, ödeme durumu, onay durumu),
  • Kullanıcının birden fazla kurumu sisteme tanımlı ise her birinin bilgilerinin görüntülenebilmesini,
  • Kurum Müdürlüğünün yeni başvuruları takip edebilmesini,
  • Yeni başvuru onayının yapılabilmesini (doküman onay/red, başvuru onay),
  • Başvuru süreci devam eden veya başvurusu tamamlanmış tüm kurumların listelenmesini, detay bilgilerinin görüntülenebilmesini,
  • Önceki yıllara ait (2017 ve üzeri için) kurum bilgilerinin görüntülenebilmesini,
  • Başvuru durumlarına göre kurumların listelenebilmesini sağlar.

Image