İnsan Kaynakları

Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecimiz

ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş.’ de insan gücü ihtiyacının, şirket hedef, politika ve prensipleri doğrultusunda karşılanabilmesi için uyulması gereken yöntem ve standartların belirlenmesini amaçlar.

Seçme ve Yerleştirme sürecinin hedefi nitelikli insan kaynağını şirket bünyesine katmak, doğru işe doğru kişilerin yerleşmesi ile iş tatminini ve çalışan bağlılığını sağlamak, mutlu çalışanlarla daha kaliteli işler elde ederek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve şirketin rekabet gücünü daha da kuvvetlendirmektir.

İşe Alım için Genel Şartlar

 1. Adayların seçme yerleştirme sürecine göre değerlendirmeye alınmaları ve işe alımlarının gerçekleşmesi için genel şartlar;
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Sabıka kaydı olmamak,
  • Görevini yapacak eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
  • Görev alacağı pozisyonu ifa etmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 2. Çalışanın birinci derece akrabaları (anne, baba, çocuklar) ve ikinci derece (eş, kardeş) akrabaları işe alımlarda değerlendirmeye alınmaz. Üçüncü ve üzeri derece akrabaların işe alımlarında ise, çalışan ile akrabasının aynı departmanda yer almayacak şekilde görevlendirilmesi söz konusu olursa değerlendirilebilir.
 3. İstifa eden/işten çıkarılan çalışanın tekrar işe alınması ilk istifa gerekçesi ve ayrılma şekline göre değerlendirilir.

Uygulama Sınavları

 1. Uzmanlık bilgi sınavı
 2. Zihinsel beceri testi
 3. İngilizce bilmesi gereken adaylara, sahip oldukları sertifika ve belgeler de değerlendirilerek (Toefl, Kpds) gerekmesi durumunda İngilizce testi uygulanır.

Adayların test sonuçları işe alımlarda karar verme aracıdır, belirleyici değildir.

Stajyer İşe Alımı

 1. Şirkete aşağıda belirlenen şartlarda belirlenen tarihlerde üniversitelerden ya da meslek liselerinden stajyer alımı gerçekleştirilebilir. Stajyerlerden beklenen şartlar aşağıda sıralanmıştır.
 2. Meslek Lisesi Stajyerlerinin:
  • SGK işlemi okul tarafından yapılmalıdır.
  • Ücretleri cari asgari ücretin %33’ ünden az olamaz.
  • Talep ettikleri takdirde, MEB tarafından açıklanan sömestr döneminde tatil kullanabilir.
  • İş Kanunun ilgili maddesi gereğince, iş yerindeki personel sayısının en fazla %10’u kadar Meslek Lisesi stajyeri alınabilmektedir.
  • Staj dönemi okul dönemi ile sınırlı olup, okulların kapandığı hafta staj sona erer.
 3. Zorunlu Üniversite Stajyerlerinin:
  • Staj başvuruları ilgili üniversite tarafından yazılı belge ile yapılır.
  • Staj süresi en fazla 8 hafta ile sınırlıdır.
  • SGK işe girişi ve ücret ödemesi okul tarafından gerçekleştirilir.
 

Eğitim Prosedürümüz

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının; şirket hedef, politika ve prensipleri doğrultusunda karşılanabilmesi için uyulması gereken yöntem ve standartların belirlenmesini amaçlar.

Bu süreçle, çalışanların teknik yetkinliklerini arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak suretiyle çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olmak, performanslarını iyileştirerek şirketin hedeflerine ulaşması için verimli çalışmalar yapmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Genel Kurallar

 1. Eğitim süreçleri ihtiyacın belirlenmesi, bu ihtiyacı giderecek eğitimin tasarlanması, eğitimin uygulanması ve değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir.
 2. Tüm eğitimler, şirket stratejisi, hedefleri ve çalışanlardan beklenen teknik/kişisel yetkinlikler doğrultusunda, çalışanların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Eğitimlerin, çalışanların performansını iyileştirecek şekilde planlanması hedeflenir.
 3. Süreç kapsamındaki eğitim programlarına dahil edilecek çalışanların eğitim ihtiyaçları, aşağıda tabloda belirtilen çalışan tiplerine göre belirlenir ve karşılanır.

Tablo 8 Eğitim İhtiyaçları

  Asis Liderlik
Programı
Kişisel Gelişim
Programı
Teknik Eğitim
Programları
Asis Bordrolu Çalışan (Belirsiz Süreli)      
Asis Bordrolu Çalışan (Belirli süreli)*      
 

Sosyal Olanaklarımız

Asis Olanakları

 • Şirket içi seminerler
 • Şirket içi eğitimler
 • Motivasyon etkinlikleri

İstanbul Üniversitesi’nin Sağladığı Olanaklar

 • Yüzme Kursu
 • Tenis Kursu
 • Basketbol Kursu
 • Binicilik Kursu
 • Plates / Yoga Kursu